เอกภพคู่ขนาน Parallel Universes

Parallel World หรือ โลกคู่ขนานนั้น บางคนอาจจะสงสัยว่ามันมีจริงรึเปล่า2012_58390_170648.jpg
ปัจจุบันมีทฤษฏีทางฟิสิกส์ที่บอกถึงความเป็นไปได้ที่จะมีโลกคู่ขนนานโดยจะแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆคือ

1.Quantum parallel universe ซึ่งเสนอขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาทฤษฎีของควอนตัม จะกล่าวถึงโลกคู่ขนานอื่นๆที่มีกฎทางฟิสิกส์และค่าคงที่ต่างๆเหมือนที่เราอยู่ แต่จะอยู่ในสถานะที่ต่างกัน ไม่สามารถติต่อกันได้ แต่จะมีความสัมพันธ์กัน และความสัมพันธ์จะสิ้นสุดเมื่อมีการเลือกทางใดทางหนึ่งขึ้น จากนั้นจะไม่สัมพันกันอีกเลย ประมาณเดินไปที่แยกด้วยกันแต่พอเราเลี้ยวซ้ายแล้วเค้าเลี้ยวขวาก็จะเดินไปคนละทาง
แนวคิดของ Everett นี้รู้จักกันในชื่อ Many-worlds interpretation of Quantum Mechanics ซึ่งกล่าวว่าอาจจะมีเอกภพอื่นๆ ซึ่งมี กฎทางฟิสิกส์ และ ค่าคงที่ต่างๆเหมือนกับเอกภพที่เราอยู่ทุกประการ แต่อาจจะอยู่ในสถานะที่ต่างกัน และ เอกภพคู่ขนานเหล่านี้ไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้ ในโลกของควอนตัมซึ่งเป็นโลกของความน่าจะเป็น สถานะที่ต่างกันออกไป ในแต่ละเอกภพจะสัมพันธกัน โดยกระบวนการทางควอนตัมที่เรียกว่า Quantum superposition และ ความสัมพันธ์นี้จะสิ้นสุดลง เมื่อมีการเลือกทางใดทางหนึ่งของความน่าจะเป็นนั้น ซึ่งหลังจากที่มีการเลือกเกิดขึ้นแล้ว เอกภพคู่ขนานทั้งสองจะไม่สัมพันธ์กันอีกเลย

1415477313-107301078-o.jpg

ตัวอย่างของเอกภพคู่ขนานควอนตัมอาจจะอธิบายได้โดย สมมุติว่าเราซื้อฉลากรัฐบาล ก่อนที่จะประกาศผลรางวัล มีความเป็นไปได้อยู่ 2 ทางคือ หนึ่งเราถูกรางวัล และ สองเราถูกกิน ความน่าจะเป็นทั้งสองคือโลกที่แตกต่างกัน ในโลกหนึ่งถ้าเราถูกรางวัลที่หนึ่ง เราก็จะร่ำรวย แต่ในอีกโลกหนึ่งเราถูกหวยกินยากจนลงทุกวันๆ ในขณะที่หวยยังไม่ออก สถานะของความร่ำรวยและความยากจน ยังผสมกันอยู่เรายังบอกไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่เมื่อใดก็ตามที่กองฉลากประกาศผลรางวัล เราก็จะทราบอนาคต เมื่อนั้นโลกคู่ขนานทั้งสองก็จะไม่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไป เช่น ถ้าผลออกมาเราไม่ถูกรางวัล เราก็จะอยู่ในโลกของเราซึ่งไม่ถูกรางวัล อาจจะเลิกเล่นหวยแล้วตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากิน ซึ่งเราจะไม่มีทางรับรู้ถึงเอกภพคู่ขนานอีกอันหนึ่ง ซึ่งเป็นโลกที่เราถูกหวย เอกภพคู่ขนานทั้งสองตัดขาดจากกันโดยสิ้นเชิง ไม่มีทางที่เราจะเดินทางไปยังโลกที่เราถูกหวยรางวัลที่หนึ่งได้
2.Inflation multi-universe พัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาจักรวาลวิทยา โลกคู่ขนานในกรณีนี้ แต่ละโลกจะไม่ตัดขาดกันโดยสมบูรณ์ โดยแต่ละโลกจะมีกฏทางฟิสิกส์ และค่าคงที่ต่างกัน แตกต่างจากโลกที่เราอยู่ ทำให้ถ้าเราไปอยู่ในโลกอื่นจะยากต่อการปรับตัวทำให้ยุ่งยาก

เป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากการศึกษาจักรวาลวิทยา (cosmology) หรือ การศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิด และ วิวัฒนาการของเอกภพ หลักฐานที่เราได้จากคลื่นแม่ไมโครเวฟพื้นหลัง (Cosmic Microwave Background Radiation) ทำให้เชื่อว่าเอกภพที่เราอาศัยอยู่ ณ ขณะนี้ มีวิวัฒนาการมาจากการระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกว่า บิกแบง (Big Bang)

แต่เนื่องจากความรู้ที่เรามีอยู่จำกัดในปัจจุบันทำให้เราไม่สามารถเข้าใจการกำเนิดของเอกภพได้ดีนัก นักฟิสิกส์ Andre Linde ได้เสนอทฤษฎีที่เรียกว่า Bubble universe theory ซึ่งมีแนวคิดว่า เอกภพของเราเกิดขึ้นมาจาก โฟมควอนตัม (Quantum foam) ของเอกภพแม่อีกทีหนึ่ง โดยอาศัยทฤษฎีควอนตัมทำนายว่าขณะที่เอกภพพึ่งจะหลุดออกมาจากบิกแบงใหม่ๆ หรือ Early universe นั้น กาล-อวกาศ จะมีการแปรปรวนและผันผวนอย่างรุนแรง (Quantum fluctuation of space-time) เสมือนกับน้ำในหม้อที่ต้มจนเดือดพล่าน

เอกภพคู่ขนานหลายๆอันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ เหมือนกับฟองน้ำที่ผุดขึ้นมาเวลาน้ำเดือด ถ้าความผันผวนของ Quantum fluctuation มีขนาดไม่มาก เจ้า bubble universe ก็อาจจะขยายตัวเหมือนลูกโป่ง แล้วค่อยๆหดตัวแฟบลง จนหายไปในที่สุด แต่ถ้าความผันผวนควอนตัมนี้มีขนาดใหญ่พอ เอกภพเล็กๆเหล่านี้ก็จะมีพลังงานมากพอที่จะขยายตัวเป็นเอกภพอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน

A313p2x1.jpg

ควอนตัมโฟม : ความไม่ต่อเนื่องของกาล-อวกาศ
ในระดับขนาดที่เล็กมากๆ กาล-อวกาศไม่ได้มีลักษณะเรียบและต่อเนื่อง แต่จะมีลักษณะคล้ายกับรูปภาพในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ ที่เมื่อมองไกลๆจะเห็นเป็นภาพที่ต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกัน แต่เมื่อเข้ามาพิจารณาในระยะใกล้ๆ หรือเมื่อส่องดูด้วยแว่นขยาย ก็จะพบว่าแท้ที่จริงแล้วเกิดจากจุดเล็กๆหลายๆจุดที่เรียงอยู่ใกล้ๆกัน

3.String theory multi-universe เป็นแนวคิดที่ได้จากทฤษฏีเส้นเชือก ที่สร้างขึ้นเพื่ออธิบายแรงโน้มถ่วงในระดับพลังงานสูงๆ ทฤษฏีนี้จะเป็นตัวเลือกในการหาคำตอบของปัญหาที่ใช้ 2 ทฤษฏีแรกอธิบายไม่ได้ ในทฤษฏีเส้นเชือก พบว่ากาลอวกาศอาจมีได้ถึง 11 มิติ โดยปัจจุบันเรารู้สึกได้ 4 มิติเท่านั้น คือ กว้าง ยาว สูงและเวลา สำหรับเรื่องโลกคู่ขนานนั้น ตามทฤษฏีโลกคู่ขนานอื่นๆจะลอยอยู่ใน Hyperspace เดียวกัน บางโลกอาจห่างจากเราเพียงไม่กี่มิล โลกคู่ขนานเหล่านั้นจะมีจำนวนมิติและกฏทางธรรมชาติแตกต่างกัน

เครดิต manager.co.th

vcharkarn.com

dek-d.com

th.wikipedia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s